Зміст та стратегічні цілі стратегії СНАУ у частині наукової діяльності до 2025

Нижче можна ознайомитися із цілями, що стосуються стратегії розвитку СНАУ до 2025 року, що стосуються наукової діяльності - цілі 8-13.

🚩Ціль 8. Посилення впливу наукової діяльності Університету на розвиток світової науки, зокрема в пріоритетних наукових напрямах з високим потенціалом розвитку
Індикатори прогресу:
1. Кількість публікацій у SCOPUS та Web of Science Core collection (Scholarly Output)
2. Відсоток наукових праць у верхньому перцентилі (Outputs in Top Citation Percentiles, 25%, 50%);
3. Нормалізований за галузями і усереднений індекс цитування (Field-Weighted Citation Impact);
4. Наукові монографії у престижних видавництвах (SENSE категорії A, B, C);
5. Входження до міжнародних освітніх організацій та міжнародних освітніх рейтингів (QS, Times HE):
🚩Ціль 9. Посилення інтеграції у світовий науковий простір через науково-дослідну співпрацю з всесвітньо відомими університетами та науковими установами, зокрема у пріоритетних наукових напрямах
Індикатори прогресу:
1. Відсоток наукових статей у співавторстві із зарубіжними вченими (Collaboration);
2. Нормалізований індекс цитування наукових статей, опублікованих у співавторстві із закордонними партнерами;
3. Відсоток наукових статей у верхньому перцентилі (25% та 50%) співавторстві;
4. Кількість міжнародних дослідницьких грантів здобутих науковцями Університету.
🚩Ціль 10. Трансфер знань та технологій
Індикатори прогресу:
1. Зростання рівня патентної діяльності (активності) Університету у пріоритетних галузях;
2. Зростання рівня патентної ефективності в пріоритетних галузях;
3. Кількість укладених договорів про трансфер технологій;
4. Загальна сума коштів, на яку укладено договори про трансфер технологій протягом року;
5. Кількість заявок, поданих на надання охоронних документів протягом року;
6. Активізація альтернативних форм комерціалізації розробок науковців Університету.

🚩Ціль 11. Вдосконалення наукової інфраструктури через науково-дослідну співпрацю із бізнесом, посилення грантової діяльності, як в межах України, так і за рахунок міжнародних грантів
Індикатори прогресу:
1. Обсяг отриманого фінансування за грантовими проєктами, що спрямований на розвиток наукової інфраструктури;
2. Частка надходжень від наукової та грантової діяльності на одного науково-педагогічного (наукового) працівника;
3. Кількість наукових лабораторій оснащених сучасним обладнанням;
4. Обсяг фінансування, спрямований на оновлення лабораторного обладнання;
5. Створення наукового парку.

🚩Ціль 12. Підвищення рівня представленості наукових та освітніх здобутків академічної спільноти Університету за кордоном
Індикатори прогресу:
1. Збільшення представництва науковців Університету на міжнародних форумах, конференціях; в редколегіях міжнародних індексованих журналів; в експертних комісіях міжнародних грантових програм (Горизонт 2020, Еразмус+ та ін.); в міжнародних акредитаційних комісіях та ін.;
2. Збільшення кількості публікацій науковців Університету європейськими мовами в закордонних видавництвах;
3. Зростання індексу міжнародної цитованості науковців Університету.

🚩Ціль 13. Розширення участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень національного та світового рівнів
Індикатори прогресу:
1. Частка осіб до 40 років у складі наукових працівників та викладачів Університету із науковим ступенем, %;
2. Кількість наукових проєктів, підготовлених колективами молодих науковців або за їх участі;
3. Зменшення середнього віку науковця;
4. Відсоток випускників Університету, що продовжили навчання на третьому рівні вищої освіти;
5. Повне дотримання вимог Зальцбургських принципів щодо якості освітніх програм третього рівня вищої освіти.