Наказ МОН України від 03.09.21 № 965 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність: 073 – Менеджмент
Тема дисертації: Управління енергетичним розвитком територіальних громад
Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.015
Голова ради:
СТОЯНЕЦЬ Наталія Валеріївна, доктор екон.наук, професор, професор кафедри менеджменту, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Рецензенти:
ДАНЬКО Юрій Іванович, доктор екон.наук, професор, проректор з наукової роботи, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
КОБЛЯНСЬКА Інна Ігорівна, кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України
Опоненти:
МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович, доктор екон.наук, професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет, Міністерство освіти і науки України
НІФАТОВА Олена Михайлівна, доктор екон.наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України
Дата прийняття дисертації до розгляду: 14 листопада 2021 року
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 10 грудня 2021 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)
Документи:
Анотація дисертації
Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Відгук опонента МОНАСТИРСЬКОГО Григорія Леонардовича
Відгук опонента НІФАТОВОЇ Олени Михайлівни
Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради
Рішення спеціалізованої вченої ради