Наказ МОН України № 398 від 01.04.21 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 133 – Галузеве машинобудування

Тема дисертації: Розробка екологічно безпечних методів відновлення шнеків машин технологічного циклу утилізації гною

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.011 :

Голова ради:

Рецензенти:

Опоненти :

Дата прийняття дисертації до розгляду: 20 квітня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 20 травня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента  Войтюка В.Д.

Відгук опонента  Мельника В.І.

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради