Наказ № 1384 від 16.12.21 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність:  211 – Ветеринарна медицина

Тема дисертації: Патогенний вплив паразитичних членистоногих на організм великої рогатої худоби у стійловий та пасовищний періоди

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.028

Голова ради:

Рецензенти:

Опоненти:

Дата прийняття дисертації до розгляду:06 січня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 01 лютого 2022 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Сороки Наталії Михайлівни

Відгук опонента Євстаф’євої Валентини Олександрівни

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради