Програми вступних іспитів зі спеціальності:

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОНП Фінанси, банківська справа і страхування)
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина (ОНП Ветеринарна медицина)
211 Ветеринарна медицина (ОНП Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза)

Програма вступного випробування з іноземної мови

Програма вступного випробування з ОНД