ПЛАН РОБОТИ
науково-координаційної ради СНАУ на 2019-2020 н.р.

Засідання науково-координаційної ради СНАУ проводяться в п’ятницю перед останнім понеділком місяця о 12:20

Дата Номер протоколу Тема Доповідач
27 вересня 2019р. 1 Затвердження складу НКР на 2019-2020 рр. Данько Ю.І.
Затвердження плану засідань на 2019-2020 рр.
Про результати зарахування до аспірантури та докторантури Лозинська І.В.
25 жовтня 2019 р. 2 Перспективи розвитку наукової інфраструктури Данько Ю.І.
Розгляд планів наукової роботи кафедр (факультетів) на 2019-2020 н.р. Заступники з наукової роботи
Розгляд та затвердження звітів аспірантів та докторантів Лозинська І.В.
Підсумки участі студентів університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2018/19 н.р. та основні заходи щодо підвищення результативності участі у 2019/20н.р. Пасько О.В.
22 листопада 2018 р. 3 Звіти за результатами виконання у 2019 році проектів, що фінансуються МОН Ладика В.І.
Михайлова Л.І.
Фотіна Т.І.
Бордунова О.Г.
Розгляд діяльності редакційних колегій наукового журналу «Вісник Сумського НАУ» Данько Ю.І.
26 листопада 2019 р 4 Звіти за результатами виконання у 2019 році проектів молодих вчених, що фінансуються МОН Коваленко І.М., Сабадаш С.М., Клочко А.М., Медвідь В.Ю.
Данько Ю.І.
27 грудня 2019 р. 5 Фінансовий звіт НДЧ з виконання НДР Пасько О.В.
Про результати наукової роботи будівельного факультету у 2019 році та перспективи на 2020 рік Душин В.В.
Про результати наукової роботи факультету харчових технологій у 2019 році та перспективи на 2020 рік Савченко-Перерва М.Ю.
24 січня 2020 р. 6 Про результати та перспективи НДР в університеті Данько Ю.І.
Про результати наукової роботи юридичного факультету у 2019 році та перспективи на 2020 рік Михайличенко М.А.
Про результати наукової роботи інженерно-технологічного факультету у 2019 році та перспективи на 2020 рік Соларьов О.О.
21 лютого 2020 р. 7 Про результати наукової роботи факультету економіки та менеджменту у 2019 році та перспективи на 2020 рік Бричко А.М.
Про результати наукової роботи факультету агротехнологій та природокористування у 2019 році та перспективи на 2020 рік Масик І.М.
27 березня 2020 р. 8 Про результати наукової роботи біолого-технологічного факультету у 2019 році та перспективи на 2020 рік Кисельов О.Б.
Про результати наукової роботи факультету ветеринарної медицини у 2019 році та перспективи на 2020 рік Шкромада О.І.
24 квітня 2020 р. 9 Про стан та перспективи роботи наукової бібліотеки Комликова Г.І.
Розгляд звіту за результатами роботи Студентського наукового товариства університету Голова СНТ
22 травня 2020 р. 10 Розгляд звіту за результатами роботи молодих вчених Пасько О.В.
Результати роботи спеціалізованих вчених рад університету Подгаєцький А.А.
Михайлова Л.І.
26 червня 2020 р. 11 Розгляд та атестація наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених України та подання претендентів на наступний період Пасько О.В.
Розгляд та затвердження звітів аспірантів та докторантів за перше півріччя 2020 р. Лозинська І.В.
Виконання плану роботи і рішень наукової ради та затвердження плану роботи на 2020/21н.р. Данько Ю.І.

Голова НКР СНАУ Ю.І.Данько