Сумський національний аграрний університет запрошує взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) зі спеціальності «Садово-паркове господарство» (наказ Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04 жовтня 2019 року), який відбудеться в університеті з лютого по квітень 2020 року.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра у вищих навчальних закладах України. Конкурсна комісія вмщого навчального закладу обирає не більше трьох кращих наукових робіт зі спеціальності «Садово-паркове господарство».

На Конкурс подаються оформлені відповідно до вимог наукові роботи з актуальних проблем, які є пошуковими за характером, впроваджені у виробництво або освітній процес. Роботи, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних матеріалів з теми наукової роботи та одного наукового керівника.

 

Не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурси, були удостоєні нагород НАН України та органів державної влади.

 

Наукові роботи необхідно направити на адресу Сумського національного аграрного університету до 15 лютого 2020 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем).

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два етапи:

 

За результатами рецензування до 27 березня 2019 р. буде сформовано та оприлюднено на веб-сайті університету

Вимоги до наукових робіт

  1. 1. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

  1. Наукові роботи виконуються українською мовою.
  2. У наукових роботах, в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора(-ів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1 до Положення про конкурс…)

Наукові роботи, подані з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсної комісій знімаються з розгляду