Наказ №436-к від 18.11.2022 р.  “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 073 – Менеджмент
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник науково-дослідної частини, Сумський національний аграрний університет
Рецензенти:
Сохань Інна Віталіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Сумський національний аграрний університет;
Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський національний аграрний університет.
Опоненти:
Птащенко Олена Валеріївна, доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин і журналістики, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця;
Ніфатова Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор дослідник, Університет Барселони (Іспанія).

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 3 лютого 2023 року, 14.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160),

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Відгук офіційного опонента, д. е. н., професора Птащенко О.В.

Файл КЕП офіційного опонента, д. е. н., професора Птащенко О.В.,  яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, д. е. н., професора дослідника Ніфатової О.М.

Файл КЕП офіційного опонента, д. е. н., професора дослідника Ніфатової О.М.,  яким підписано відгук

Рецензія д. е. н., професора Сохань І. В.

Файл КЕП рецензії д. е. н., професора Сохань І. В.,  яким підписано рецензію

Рецензія к. е. н., професора Геєнка М. М.

Файл КЕП рецензії к. е. н., професора Геєнка М. М.,  яким підписано рецензію