Наказ №494-к від 16.12.2022 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Вечорка Вікторія Вікторівна, д.с.-г. наук, професор, декан біолого-технологічного факультету, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Бордунова Ольга Георгіївна, д.с.-г. наук, професор кафедри генетики, селекції та біотехнології тварин, Сумський національний аграрний університет;
Опара Віктор Олексійович, к. с-г наук, доцент, завідувач кафедри технології кормів і годівлі тварин, Сумський національний аграрний університет.
Опоненти: Сусол Руслан Леонідович, д.с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, Одеський державний аграрний університет;
Лихач Вадим Ярославович, д.с.-г. наук, професор, в.о. завідувача кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 6 квітня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Посилання на онлайн трансляцію захисту

Рецензія д.с.-г. наук, професора Бордунової О. Г.

Файл КЕП рецензії д.с.-г. наук, професора Бордунової О. Г., яким підписано рецензію

Рецензія к. с-г наук, доцента Опари В. О.

Файл КЕП рецензії к. с-г наук, доцента Опари В. О., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, д.с.-г. наук, професора Сусола Р. Л.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, д.с.-г. наук, професора Сусола Р. Л., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, д.с.-г. наук, професора Лихача В. Я.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, д.с.-г. наук, професора Лихача В. Я., яким підписано відгук