Наказ №479-к від 09.12.2022 р. “Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії”
Спеціальність 081 – Право
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Ясинок М. М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Котвяковський Ю. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя, Сумський національний аграрний університет;
Бойко В. Б., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правосуддя, Сумський національний аграрний університет.
Опоненти:
Тимченко Г. П., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;
Гулик А. Г., доктор юридичних наук, старший викладач кафедри права, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 17 березня 2023 року, 14:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160),

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Рецензія кандидата юридичних наук, доцента Котвяковського Ю. О.

Файл КЕП рецензії кандидата юридичних наук, доцента Котвяковського Ю. О., яким підписано рецензію

Рецензія кандидата юридичних наук, старшого викладача Бойка В. Б.

Файл КЕП рецензії кандидата юридичних наук, старшого викладача Бойка В. Б., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Тимченка Г. П.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора юридичних наук, старшого наукового співробітника Тимченка Г. П., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, доктора юридичних наук, старшого викладача Гулика А. Г.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора юридичних наук, старшого викладача Гулика А. Г., яким підписано відгук