Pішенням Вченої ради університету від 26 вересня 2022 року протокол № 3 утворена разова спеціалізована вчена рада для присудження ступеня доктора філософії
Наказ № 435-к від 15.11.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 181 – Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
1. Перцевой Федір Всеволодович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології харчування, Сумський національний аграрний університет
Рецензенти:
1. Мельник Оксана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет
2. Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет
Опоненти:
1. Олійник Світлана Георгіївна, кандидат технічних наук, професор кафедри технології хлібопродуктів і кондитерських виробів, Державний біотехнологічний університет
2. Камбулова Юлія Вікторівна, доктор технічних наук, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, Національний університет харчових технологій.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 23 лютого 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Відгук наукового керівника 

Перевірити електронний підпис

Рецензія кандидата технічних наук, доцента Мельник О. Ю.

Файл КЕП рецензії кандидата технічних наук, доцента Мельник О. Ю., яким підписано рецензію

Рецензія кандидата технічних наук, доцента Самілик М. М.

Файл КЕП рецензії кандидата технічних наук, доцента Самілик М. М., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Камбулової Ю. В.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Камбулової Ю. В., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, кандидата технічних наук, професора Олійник С. Г.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, кандидата технічних наук, професора Олійник С. Г., яким підписано відгук