Наказ № 14-к від 16.01.2023 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 181 – Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Мазуренко Ігор Костянтинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій харчування, Сумський національний аграрний університет.
Рецензенти:
Болгова Наталія Вікторівна, кандидат сільськогосподарчих наук, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет
Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський національний аграрний університет.
Офіційні опоненти:
Рижкова Таїсія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології переробки та якості продукції тваринництва, Державний біотехнологічний університет;
Юкало Володимир Глібович, доктор біологічних наук, професор кафедри харчової біотехнології і хімії, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя.

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 23 березня 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160),

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація

Перевірити електронний підпис

Реценція кандидата сільськогосподарчих наук, доцента Болгової Н. В.

Файл КЕП реценції кандидата сільськогосподарчих наук, доцента Болгової Н. В., яким підписано рецензію

Реценція кандидата технічних наук, доцента Самілик М. М.

Файл КЕП реценції кандидата технічних наук, доцента Самілик М. М., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Рижкової Т. М.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Рижкової Т. М., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, доктора біологічних наук, професора Юкала В. Г.

Файл КЕП відгука офіційного опонента, доктора біологічних наук, професора Юкала В. Г., яким підписано відгук