Наказ № 427-к від 07.11.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 181 – Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова: Фотіна Т.І., д.вет.н, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництваї

Рецензенти:
Тищенко В.І. канд.техн.н, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський НАУ

Самілик М.М., канд.техн.н, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський НАУ
Опоненти:
Баль-Прилипко Л.В., д.техн.н., професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, Національного університету біоресурсів і природокористування України

Сидоренко О.В. д.техн.н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Державного торговельно-економічний університет МОН України

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 28 лютого 2023 року, 13:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160),

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Дисертація

Рецензія канд.техн.н, доцента Тищенка В.І.

Рецензія канд.техн.н, доцента Самілик М.М.

Відгук офіційного опонента, д.техн.н., професора Баль-Прилипко Л.В.

Відгук офіційного опонента, д.техн.н., професора Сидоренко О.В.