Наказ № 427-к від 07.11.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 181 – Харчові технології
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова: Фотіна Т.І., д.вет.н, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництваї

Рецензенти:
Тищенко В.І. канд.техн.н, доцент кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський НАУ

Самілик М.М., канд.техн.н, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів, Сумський НАУ
Опоненти:
Баль-Прилипко Л.В., д.техн.н., професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, Національного університету біоресурсів і природокористування України

Сидоренко О.В. д.техн.н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Державного торговельно-економічний університет МОН України

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 28 лютого 2023 року, 13:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160),

Документи:

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Переглянути відео захисту дисертації

Дисертація 

Перевірити електронний підпис

Відгук керівника 

Перевірити електронний підпис 

Рецензія канд.техн.н, доцента Тищенка В.І.

Файл КЕП рецензії канд.техн.н, доцента Тищенка В.І., яким підписано рецензію

Рецензія канд.техн.н, доцента Самілик М.М.

Файл КЕП рецензії канд.техн.н, доцента Самілик М.М., яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента, д.техн.н., професора Баль-Прилипко Л.В.

Файл КЕП відгуку офіційного опонента, д.техн.н., професора Баль-Прилипко Л.В., яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента, д.техн.н., професора Сидоренко О.В.

Файл КЕП відгуку офіційного опонента, д.техн.н., професора Сидоренко О.В., якім підписано відгук