Обов’язкові навчальні дисципліни

2020-2021

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах інформаційного суспільства
ОК 6. Загальна теорія права в умовах інформаційного суспільства
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій
ОК 10. Управління науковими проектами
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за освітньо-науковими програмами)