Робочі програми (силабуси) навчальних компонентів

2022-2023 роки

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах сталого розвитку
ОК 6. Правові режими природних об’єктів і комплексів в умовах євроінтеграції
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій та написання дисертації
ОК 10. Управління науковими проектами
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням англійська/німецька
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика
ОК 14. Правове забезпечення сталого розвитку регіонів

Вибіркові навчальні дисципліни (за освітньо-науковими програмами)

Актуальні проблеми теорії права
Актуальні проблеми адміністративного права
Проблеми інформаційного права
Проблеми фінансового права
Міжнародне і порівняльне трудове право
Актуальні проблеми цивільного процесу
Альтернативні способи вирішення цивільних спорів
Проблеми захисту прав людини в Україні та світі
Актуальні проблеми екологічного та земельного права
Правові засади експертної оцінки землі
Претензійно-позовна робота у сфері сільського господарства
Поглиблений курс з екологічної безпеки та кліматичної політики ЄС

2021-2022 роки

ОК1. Філософія науки
ОК2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК3. Комунікації в науковому середовищі
ОК4. Методологія проведення наукових досліджень
ОК5. Сучасні концепції у фінансах
ОК6. Емпіричні методи у фінансах
ОК7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК9. Організація підготовки наукових публікацій та написання дисертації
ОК10. Управління науковими проектами
ОК11. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК13. Педагогічна практика
ОК14. Актуальні питання страхування та сталий розвиток

Вибіркові навчальні дисципліни (за освітньо-науковими програмами)

072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза

Обов'язкові навчальні дисципліни

2020-2021

ОК 1. Філософія науки
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі
ОК 4. Методологія сучасного правознавства
ОК 5. Сучасні тенденції юридичної науки в умовах інформаційного суспільства
ОК 6. Загальна теорія права в умовах інформаційного суспільства
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій
ОК 10. Управління науковими проектами
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою
ОК 13. Педагогічна практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни (за освітньо-науковими програмами)