Наказ № 419-к від 02.11.2022 Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії
Спеціальність 211 – Ветеринарна медицина
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова: Шкромада О.І, д.вет.н, професор, завідувач кафедри акушерства та хірургії
Рецензенти:
Петров Р.В. д.вет.н, професор, завідувач кафедри вірусології, патанатомії та хвороб птиці, Сумський НАУ
Долбаносова Р.В., к.вет.н, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський НАУ
Опоненти:
Гутий Б. В. д.вет.н., професор, Завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука, Факультет громадського розвитку та здоров’я, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Ґжицького
Зажарський В.В. к.вет.н., доцент, завідувач кафедри інфекційних хвороб, Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 16 лютого 2023 року, 10:00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Дисертація 

Первірити електронний підпис

Відгук керівника

Рецензія д.вет.н, професора Петрова Р.В.

Рецензія к.вет.н, доцента Долбаносова Р.В.

Відгук офіційного опонента, д.вет.н., професора Гутого Б.В.

Відгук офіційного опонента, к.вет.н., доцента Зажарського В.В.