Наказ від 30.04.21 № 494 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Спеціальність: 181 Харчові технології

Тема дисертації Удосконалення технології напівфабрикату збивного борошняного з використанням желатину та ферменту трансглютамінази

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859. 012

Голова ради:

Рецензенти:

Опоненти :

Дата прийняття дисертації до розгляду: 17  травня 2021 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації 14 червня 2021 року, 10.00, Сумський національний аграрний університет, Міністерство освіти і науки України (м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160)

Документи:

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента Чорної Н.В.

Відгук опонента Дорохович В.В.

Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради